CD с материали от онлайн курс €8 детайли
Програма по финанси за не-финансови мениджъри €300 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт €300 детайли
Сертификационна програма по финансов мениджмънт €400 детайли
Презентации, проектирани за потребителите €85 детайли
Лийн 6 Сигма - инструментите на рентабилността €85 детайли
Медия стратегии и планиране (онлайн) €85 детайли
Обновяване на класическите продажбени техники €85 детайли
Приложни методи за изчисляване на риска €85 детайли
Ефективно управление на риска €85 детайли
напред