CD с материали от онлайн курс €8 детайли
Надеждно измерване със смислени показатели €85 детайли
Ефективно управление на риска €85 детайли
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми €85 детайли
Медия стратегии и планиране (онлайн) €85 детайли
Бизнес преговорите: стратегии, тактики и инструменти €85 детайли
Приложни методи за изчисляване на риска €85 детайли
Обновяване на класическите продажбени техники €85 детайли
Адаптивни методи на управление в сложна среда €85 детайли
Лийн 6 Сигма - инструментите на рентабилността €85 детайли
назад      напред