Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Приложни методи за изчисляване на риска
Помощ Регистрация Вход  English
Цели
 
Да прилагате на практика полезни методи, модели и инструменти за оценка на риска. Допълнително предимство на обучението е достъпното представяне на сложни количествени методи и симулации, което ще помогне те да бъдат разбрани по-добре и да се прилагат ефективно.
Ще научите:
 • Основни понятия, свързани с анализа и оценката на риска
 • Как да изчислявате стойността, изложена на риск
 • С какви подходи, симулации и техники да изчислявате VaR
 • Как да оценявате и изчислявате риска от фалит и неизпълнение
 • Как да оценявате инвестициите
 • Как да изчислявате коригираната спрямо риска печалба
 • Как да изчислявате коригираната експозиция
 • Как да предвиждате очакваната и неочакваната загуба
Участници
 
Курсът е подходящ за директори, ръководители на проекти, финансови мениджъри, мениджъри на различни функционални звена в търговски фирми, банки, застрахователни компании, инвестиционни дружества и други компании от сектора на финансовите услуги, както и за специалистите, заети с планиране, бизнес развитие и управление на риска.
 
Форма на провеждане
Този курс се провежда като дистанционно, онлайн обучение по Интернет.
 
Онлайн форматът (е-обучение), включва:
 • Онлайн материали за времетраенето на курса, които са на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата
 • Възможност за въпроси и отговори в дискусионен форум
 • Онлайн тест, който се решава за време и е на разположение една седмица
 • Издаване на сертификат
Предимствата на онлайн обучението за вас са забележителни:
 • Учите на спокойствие, където и когато поискате
 • Учите с подходящата за вас скорост
 • Включвате се в дискусията, когато ви е удобно
 • Проверявате знанията си чрез онлайн тест
 • Не пътувате, не се отделяте от работното си място
 • Научавате повече с по-малък разход на време и пари
Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Тя съдържа:
 • Страница със събития от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където се публикувани всички необходими материали
 • Тест център
 • Дискусионен форум за въпроси и контакти с инструктора, другите участниците и с нашия офис.
Предвиден е финален тест с множествени въпроси.
При 70% верни отговори ще получите сертификат за успешно завършено обучение.
LEARNING SOLUTIONS