Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление
Помощ Регистрация Вход  English
Цели
 
Ще научите как да приложите Аджайл, било чрез основния негов метод Скрам или алтернативните Канбан и Кристъл клиър.
 
Ще научите
Как може да имате повече доволни клиенти
Как да приветствате промените
Как да подобрите вътрешната комуникация
Как да се развивате устойчиво
Как да осигурите постоянно внимание към качеството
Как да създадете самоорганизиращи се екипи
Как да правите корекции и подобрения в работния процес.
Участници
 
Курсът е подходящ за директори, ръководители на проекти и ръководители бизнес развитие, специалисти по качество, мениджъри на различни функционални звена и оперативни ръководители на прогресивни и иновативни фирми от различни отрасли на производството и услугите.
 
Форма на провеждане
Този курс се провежда като дистанционно, онлайн обучение по Интернет.
 
Онлайн форматът (е-обучение), включва:
 • Онлайн материали за времетраенето на курса, които са на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата
 • Възможност за въпроси и отговори в дискусионен форум
 • Онлайн тест, който се решава за време и е на разположение една седмица
 • Издаване на сертификат
Предимствата на онлайн обучението за вас са забележителни:
 • Учите на спокойствие, където и когато поискате
 • Учите с подходящата за вас скорост
 • Включвате се в дискусията, когато ви е удобно
 • Проверявате знанията си чрез онлайн тест
 • Не пътувате, не се отделяте от работното си място
 • Научавате повече с по-малък разход на време и пари
Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Тя съдържа:
 • Страница със събития от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където се публикувани всички необходими материали
 • Тест център
 • Дискусионен форум за въпроси и контакти с инструктора, другите участниците и с нашия офис.
Предвиден е финален тест с множествени въпроси.
 
При 70% верни отговори ще получите сертификат за успешно завършено обучение.
 
LEARNING SOLUTIONS