Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Адаптивни методи на управление в сложна среда
Помощ Регистрация Вход  English
Цели
 
Ще научите:
 • Какви нагласи да възприемете в сложна среда
 • Как да планирате „смарт” производство
 • С какво да замените стандартния проектен модел на водопада
 • Какви етапи да заложите в цикъла на адаптивния проект
 • Как да заменяте приоритетите в проектния триъгълник на обхвата
 • Как да съставите матрица на отговорностите (RASCI)
 • Как да разрешавате конфликти в екипа
 • За какво служи техниката на раздробяване при CAS
 • Как да прилагате модела за създаване на смисъл Кеневин
 • Кога да използвате тактиката сондирай-проучи-разбери
 • Как да прилагате шестте правила на метода „умна простота”
 • Кой плаща цената на корекцията, за да има сътрудничество
 • С какво интеграторите са по-ценни от координаторите
 • Как да създавате „богати цели”
 • Как да премахнете вътрешните монополи в организацията
 • Как да създадете къси обратни връзки и мрежи за взаимодействие
Участници
 
Курсът е подходящ за изпълнителни директори, началник отдели, проектни лидери, ръководители качествен контрол, производство, доставки, бизнес развитие, управление на промяната и всички мениджъри и специалисти, ангажирани с изпълнението на стратегическите цели на техните компании.
 
Форма на провеждане
 
Този курс се провежда като дистанционно, онлайн обучение по Интернет.
Онлайн форматът (е-обучение), включва:
 • Онлайн материали за времетраенето на курса, които са на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата
 • Възможност за въпроси и отговори в дискусионен форум
 • Онлайн тест, който се решава за време и е на разположение една седмица
 • Издаване на сертификат
Предимствата на онлайн обучението за вас са забележителни:
 • Учите на спокойствие, където и когато поискате
 • Учите с подходящата за вас скорост
 • Включвате се в дискусията, когато ви е удобно
 • Проверявате знанията си чрез онлайн тест
 • Не пътувате, не се отделяте от работното си място
 • Научавате повече с по-малък разход на време и пари
Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Тя съдържа:
 • Страница със събития от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където се публикувани всички необходими материали
 • Тест център
 • Дискусионен форум за въпроси и контакти с инструктора, другите участниците и с нашия офис.
Предвиден е финален тест с множествени въпроси.
 
При 70% верни отговори ще получите сертификат за успешно завършено обучение.
 
 
LEARNING SOLUTIONS