Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Методи на бизнес анализ за оптимални решения
Помощ Регистрация Вход  English
Чрез анализ на различни аспекти на представянето на компанията можем да добием важни прозрения и да подобрим ръководните си решения. Всички анализи, били те описателни, прогнозни или предписващи, са полезни и имат своята роля.
 
Акцентът на този курс е анализът с най-голяма добавена стойност – прескриптивният. Той препоръчва най-доброто решение от множество възможни. Оптимизационните модели са главният инструмент на предписващия анализ.
 
Оптимизацията е процесът на откриване на онзи набор от стойности за променливите на решението, които ще доведат до най-високи или най-ниски стойности на целевите променливи – печалба, приходи, разходи, време и т.н.
 
Създаването на оптимизационни модели изисква логическо мислене, което може да се усъвършенства като се изучават примери на различни модели и се изследват техните характеристики. Този курс съдържа изобилие от примери и практически казуси.
 
Всеки може да обобщи данни и да ги превърне в графики. Истинската ценност на анализа са препоръките, които водят до действия и отговарят на въпроса: “Кой е най-добрият резултат, който можем да постигнем?”
 
С практическите знания придобити в този курс ще можете да разпределите по-добре ресурсите, да оптимизирате ценообразуването, да откриете правилния микс от продукти, да изберете най-подходящия производствен процес, да минимизирате транспортите разходи, да посочите най-удачния график за клиентско обслужване, да усъвършенствате веригата на доставки, да оптимизирате складовите наличности, да повишите рентабилността и да увеличите печалбата.


Дати 2 - 15 Септември, 2022
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS