Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Управление на промените в бизнес процесите
Помощ Регистрация Вход  English
Бизнес процесите са основен актив на фирмата. Те влияят на привлекателността на продуктите, на клиентското преживяване и на приходите. Те са ключов фактор на оперативната ефективност, защото формулират задачите и бъдещата работа на хора и машини в производството. Процесите са кръвоносната система на фирмите и определят техният потенциал за промяна и скорост на адаптация.

До скоро, за разлика от традиционните материални и нематериални активи, процесите са били силно подценявани. Все пак през последните две десетилетия под напора на изискванията за стандартизация, гъвкавост и ефективност се появяват редица инструменти, техники и дори цялостни методологии за подобряване на бизнес процесите. Такава е методологията Управление на бизнес процесите (BPM – Business Process Management), която е в основата на този курс. Тя съчетава инструменти и подходи от различни дисциплини.

Курсът е чудесен източник за запознаване със съвременния стандарт и най-добри практики в управлението на бизнес процесите. Методологията BPM е науката и изкуството на контрола на извършваната работата с цел постигане на резултати и използване на възможностите за подобрения. С BPM не подобряваме начина на изпълнение на отделни дейности, а управляваме цялата верига от събития, дейности и решения, които придават стойност.

Тесните места в производството забавят процесите и оскъпяват изпълнението. Проблемът е, че когато се предприемат действия да се проектира наново процесът, това се прави на случаен принцип и могат да се пропуснат чудесни възможности за подобрение. Този курс представя методите, с които успешно могат да се реорганизират бизнес процесите. Той разглежда в практически план набор от техники, както от транзакционен, така и от трансформационен тип.

Не всички организации могат детайлно да анализират и преформулират процесите си. Но инвестицията в BPM може да се възвърне многократно, ако се фокусираме на малък брой приоритетни процеси, важни за оцеляването на фирмата.Дати 13 - 26 Юли, 2023
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS