Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Управленско счетоводство
Регистрация  Вход  English


(Курс 2 от Програмата по финанси за не-финансови мениджъри)

В основата на управленското счетоводство е определянето на разходите за производството на даден продукт или предоставянето на дадена услуга от една компания. Поради изобилието от различни методи и типове производства, самите техники за остойностяване се различават много. Според типа на производството следва да бъде избран и подходящ метод за остойностяване. Курсът запознава с различните методики на остойностяване, включително с остойностяването на партиди. Това е методика, която се използва при производства, при които липсва серийност на продуктите/услугите. Произвежданите продукти се различават силно един от друг от гледна точка на разходите, макар и понякога да са сходни по своята същност. В практиката такива производства често се свързват с производство по клиентска поръчка, или цялостна разработка по поръчка. Типичен пример са маркетинговите компании. Тази илюстрация показва колко е полезен курса за мениджъри в компании, които работят по специфични клиентски поръчки или за проектно-ориентирани компании.Дати 6 - 19 Октомври, 2017
Прод.2 седмици
Лектор   Валентин Йончев
Програмата е спонсорирана от USAID чрез проекта VEGA BTD
LEARNING SOLUTIONS