Training for Business Success
Blended e-Learning
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Корпоративни финанси част II (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English

(Курс 5 от програмата по Финансов мениджмънт)

Този курс е продължение на Корпоративни Финанси част І. Основните теми, които курса покрива са: техники на капиталово бюджетиране, вкл. нетна настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост; цена на капитала и приложението в капиталовото бюджетиране; въведение във финансовия ливеридж и капиталова структура; общ преглед на пут и кол- опции, хеджиране и спекулативни операции с тях.

В края на курса участниците трябва да могат да правят оценка на бъдещи парични потоци и избират оптималното решение между алтернативни инвестиционни проекти. Участниците трябва да могат да определят оптималната капиталова структура, както и да коментират взаимодействието между кривата на инвестиционните възможности и пределната цена на капитала.Дати 31 Януари -
20 Февруари, 2018
Прод.3 седмици
Лектор  Красимир Чолаков
LEARNING SOLUTIONS