Training for Business Success
Blended e-Learning
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Корпоративни финанси част I (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English

(Курс 4 от програмата по Финансов мениджмънт)

Курсът по Корпоративни Финанси (Част І) е въведение в проблематиката на корпоративните финанси и финансовия мениджмънт. Целта на този курс е да запознае участниците в него с основите на финансовата теория, върху която се изгражда финансовия мениджмънт на фирмата, както и да могат да разбират и прилагат на практика финансовите принципи при реални бизнес проблеми.

Някои от най-важните теми в курса включват концепцията за стойността на парите във времето и приложението й, дългосрочното и краткосрочното финансово планиране, оценяване на дълга, на собствения капитал и на компанията, оценка на риска и възвращаемостта.

В края на курса участниците ще могат да прилагат методите на краткосрочно и дългосрочно планиране, да оценяват акции и облигации, да разбират зависимостта между риск и възвръщаемост и да използват основните методи на финансовият анализ.

Ще можете правилно да анализирате финансовата среда и риска в съответствие с очакваната възвръщаемост.Дати 4 - 24 Януари, 2018
Прод.3 седмици
Лектор   Красимир Чолаков
LEARNING SOLUTIONS