Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Търговско право (онлайн)
Регистрация  Вход  English


(Курс 4 от Програмата по финанси за не-финансови мениджъри)

Курсът по търговско право представлява систематичен преглед на действащото българско и международно търговско право за не-юристи. Засягат се в необходимата степен и въпросите, свързани с индустриалната собственост, ненаименованите договори, факторинга, форфетирането и франчайзинга.Дати 10 - 23 Ноември, 2017
Прод.2 седмици
Лектор   Борислав Найденов
Програмата е спонсорирана от USAID чрез проекта VEGA BTD
LEARNING SOLUTIONS