Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Основи на финансовото счетоводство (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
(Курс 1 от програмата по Финансов мениджмънт)

Този курс е въведение в света на счетоводството. Тук се изучават основните принципи на счетоводството, теорията и логиката, на които се основават различните счетоводни процедури и практики. Целта на този курс е участниците да вникнат в механиката на счетоводството и начините, по които една компания може да следи дейността си посредством набора от инструменти за отчетност - ежедневно, чрез счетоводния журнал например, и периодично чрез счетоводните отчети.

Основни теми са общ преглед на счетоводния процес, механиката на записването на транзакции в счетоводните книги, целта и употребата на счетоводните журнали, съставянето на счетоводни финансови отчети - баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, въведение във финансовия анализ.Дати 18 Октомври -
6 Ноември, 2017
Прод.3 седмици
Лектор   Иван Зангочев
LEARNING SOLUTIONS