Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Програма по финанси за не-финансови мениджъри
Регистрация  Вход  English
Дати и продължителност

Анализ на финансовите отчети 7 - 20 Февруари, 2018
Управленско счетоводство 6 - 19 Октомври, 2017
Бюджетиране 28 Септември - 11 Октомври, 2021
Търговско право (онлайн) 10 - 23 Ноември, 2017

При определяне на обема съдържание, времетраенето и формата на тази програма сме се ръководили от съображението за удобство на участниците, за които знаем, че са изключително заети хора, а също сме се стремили към максимална достъпност и сбитост, и изчистване на програмата от всякакъв баласт. Всичко в тази програма е нужно и с голяма приложна стойност.

Един курс от програмата ще се реализира за 2 седмици или 14 дни, през които имате възможност да учите по всяко време, когато ви е удобно, а материалите ще бъдат достъпни за всеки участник по седмици, с цел да се улесни разпределението на времето за учене.

Всеки регистриран участник, който е платил таксата за обучение, получава парола и потребителско име за достъп до материалите на курса и комуникативните функции. Участниците ще четат съдържанието, ще решават задачи и казуси и ще се включват в дискусионния форум в продължение на 10 дни, включително събота и неделя, за всеки посещаван от тях модул, а останалите 4 дни ще посветят на самоподготовка за финалния тест.

LEARNING SOLUTIONS