Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Сертификационна програма по финансов мениджмънт
Помощ Регистрация Вход  English
Форма на провеждане

Наша цел е да изградим практически насочени знания и умения, които съчетават най-добрите световни практики и методи в развитието на бизнеса с уникалния опит на нашите професионалисти в България и региона. Ние разчитаме на комбинацията от теоретични знания с практически упражнения и дискусии върху казуси от нашата практика и тази на нашите клиенти.

Курсовете от програмата по Финансов мениджмънт са разработени на основата на интерактивното обучение. Използвайки съвременни методи и технологии в областта на образованието, курсовете са организирани посредством мултимедийни техники в онлайн формат. Е-обучението ви предлага следните предимства:

  • Удобството да учите когато решите и където решите без ограничения във времето и
     мястото на преподаване
  • Постоянна връзка с опитни специалисти чрез Интернет
  • Мултимедийно представяне на учебните материали, което спомага за най-ефективното
     усвояване на знанията
  • Възможност за личен контакт с преподавателите по време на присъствените сесии за
     преговор

Всички материали за обучението са на разположение в Интернет. По време на всеки курс има възможност да се проведат две присъствени сесии с преподавателите (при смесения вариант на обучение) и два изпита - междинен и финален. Ще можете постоянно да поддържате връзка с преподавателите и посредством редовни он-лайн консултации и електронна поща. Предвидени са и допълнителни задачи и упражнения за самостоятелна подготовка, за да могат участниците да приложат научената теория и да проверят нивото на знанията си. Успешното завършване на курса изисква успешно представяне на изпитите и допълнителните задания.

При успешно завършване получавате сертификат.

За кого е предназначена програмата?

Курсовете от програмата по Финансов мениджмънт са ориентиран към хора, желаещи да се реализират или да повишат квалификацията си в следните професионални области:
  • Финанси и планиране
  • Кредитно-финансова дейност
  • Консултантски услуги в областта на фирмения и отраслов анализ

Програмата е създадена, за да въведе участниците в теорията и концепциите на финансовия мениджмънт, като постепенно задълбочава знанията в областта. Ако нямате предварителна подготовка в областта, е препоръчително да се включите в цялата програма.

Отделното участие в курсовете Финансово счетоводство и Количествени методи не изисква предварителни знания в двете области, тъй като обучението разглежда основни теории. Участието в курсовете по Разходно (Управленско) счетоводство и Корпоративни финанси изисква да имате основни знания в областта на финансовото счетоводство и количествените методи.

Преподавателите

Преподавателите са висококвалифицирани експерти в областта на финансовия мениджмънт с многогодишен опит в управлението и консултирането на предприятия в България и САЩ. Нашият екип от професионални консултанти работи в областта на финансовото обучение от повече от 5 години и съчетава академичните знания с практическо приложение на теориите.

LEARNING SOLUTIONS