Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Ефективен анализ на надеждността за справяне с рисковете (FMEA)
Помощ Регистрация Вход  English

Първа седмица:  

 

1.    Въведение в метода FMEA

Определение и цел

FMEA като част от система за качество

Процесът на FMEA

Оценяване риска от отказ

Продуктов срещу процесен FMEA

 

2.    Десетте стъпки на FMEA

Работен лист на FMEA

Преглед на отказите

Изброяване на ефектите

Даване на оценки за S.O.D.

Изчисляване на RPN

Приоритизация и действия

 

3.    Екипът на FMEA

Смисъл, формиране и членство

Лидерът и процесният експерт

Правомощия на екипа

Обхват на FMEA проекта

Фактори на екипната работа

          Консенсус

          Справяне с трудни участници

          Управление на срещата

          Избягване на типични грешки

 

 

Втора седмица:

 

4.    Помощни инструменти за FMEA

Дърво на отказите (FTA)

Общи правила на FTA

Казус: дърво на отказите

Контролен план

“Къща на качеството” (QFD)

Две предупреждения

 

5.    Анализ на критичността (FMECA)

Дефиниране на FMECA

Стъпки на количествения анализ на критичността

Стъпки на качествения анализ на критичността

Матрица на критичността

Работна карта на FMECA

Продукти на проекта FMECA

 

6.    Поддръжка базирана на надеждността (RCM)

Дефиниция и връзка с FMEA

Седемте основни въпроса на RCM

Логически схеми за решения за RCM

Процедура за RCM

Ниво на подробност на RCM

Разбиране за основния ремонт

Казус за RCM – газов прекъсвач

Ползи и недостатъци на RCM

 

 

Тест

LEARNING SOLUTIONS