Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Анализ на финансовите отчети
Регистрация  Вход  English
Програма на курса

Седмица 1

Тема 1. Общ поглед върху финансовото отчитане и анализа на финансовите отчети

   • Същност и цел на анализа на Финансовите отчети
   • Съдържание на Финансовите отчети. Структура и структурни елементи на Финансовите отчети
   • Потребители на финансовите отчети

Тема 2. Инструменти за анализ на Финансовите отчети

   • Видове анализ на Финансовите отчети
   • Хоризонтален анализ
   • Вертикален анализ
Седмица 2

Тема 3. Коефициентен анализ на Финансовите отчети

   • Анализ на рентабилността на предприятието
   • Анализ на риска – краткосрочен ликвиден риск и дългосрочен ликвиден риск
   • Ограничения на анализа на база коефициенти

Тема 4. Модели за финансов анализ

   • Модел на Алтман за прогнозиране на опасността от банкрут
   • Модел “ДюПон”
   • Модел на икономическа добавена стойност – EVA

Финален тест

LEARNING SOLUTIONS