Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Кайзен – инструменти и метод за израстване
Помощ Регистрация Вход  English

Първа седмица:

 

1.     Подход и инструменти

Адаптивен Кайзен

Системен подход

Инструментите на Кайзен

Еволюционен/революционен модел

Управление на промяната

 

2.     Подравняване и отчети

Подравняване с целите

Отчетни карти

Инструменти на подравняването

Системен подход към процесите

Интеграция на качествените усъвършенствания (QFD)

 

3.     Премахване на прекъсванията

Стойност на Кайзен на ниво действие

Различен поглед чрез процесни карти

DMAIC – Казус

Анализ на системните прекъсвания

Приоритет-процес-задача-действие

 

 

Втора седмица:

 

4.     Картиране на потока на стойността (VSM)

Основи на VSM

Примерен VSM с цел подобрение

Примерен VSM за справяне с грешки

Комуникационна диаграма

Супермаркет Канбан

Първи влязъл – първи излязъл (FIFO)

 

5.     Метрики на процеси и резултати в Кайзен

Измерване при DMAIC модела

Измерване на капацитет, процес и резултат

Разработване на плана за измерване

 

6.     Човешкото измерение на Кайзен

Основните човешки нужди

Личностни класификации

Групова и организационна динамика

Лидерство, статут, авторитет

Стадно мислене

 
Тест
LEARNING SOLUTIONS