Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт
Помощ Регистрация Вход  English
Форма на провеждане на обучението

Цел на обучението е да изгради практически знания и умения, които съчетават най-добрите световни практики и методи в развитието на бизнеса с уникалния опит на българските професионалисти. Ние разчитаме на комбинацията от теоретични знания с практически упражнения и дискусии върху казуси от нашата практика и тази на нашите клиенти.

Курсовете от програмата по Маркетинг мениджмънт са разработени на основата на интерактивното обучение. Курсовете се водят в традиционен присъствен формат в зала, а един от тях е в дистанционен формат на обучение по Интернет (е-обучение).

Е-обучението ви предлага следните предимства:
    • Удобството да учите когато решите и където решите без ограничения във времето и
       мястото на преподаване
    • Постоянна връзка с опитни специалисти от чрез Интернет
    • Мултимедийно представяне на учебните материали, което спомага за най-ефективното
       усвояване на знанията
Всяко обучение приключва с финален изпит. Успешното завършване на всеки курс изисква успешно представяне на изпита.

При успешно завършване получавате сертификат.

LEARNING SOLUTIONS