Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт
Помощ Регистрация Вход  English
Програма на курсовете

Курсовете са открити за отделно участие и могат да бъдат посещавани независимо един от друг, без да е необходимо да се включвате в Сертификационната програма по Маркетинг мениджмънт.

Дигитален маркетинг

Целта на курса е да запознае участниците с методите, техниките и инструментите на дигиталния маркетинг, за ангажиране на потребителите и създаване на възможности за взаимодействие с марката. Курсът дава насоки как да се проектира комуникацията в дигиталните медии така, че тя да предизвиква действия от крайния потребител. Участниците ще разберат как от купуване на импресии на определен сайт се преминава към закупуване на аудитории.

Теми: Общ преглед - от дисплей реклама и PPC до рекламни мрежи и борси, 6-те стъпки на дигиталната стратегия; уебсайтът - съображения при разработката и дизайн; имейл маркетинг; онлайн реклама - модели на заплащане - CPM, CPC, CPA; афилиейт маркетинг - заплащане: CPA, CPL, CPS; маркетинг за търсачки - SEO, PPC, SERP и социалните медии; PPC реклама, настройки на ключови думи, проценти на конверсия и кликове; социални медии - категории, стратегия и планиране; управление на онлайн репутацията (ORM) - 10-те правила за справяне с атака срещу бранда.

Начална дата: 14 - 27 Септември, 2023
Продължителност: 2 седмици
Лектор: еФЛАГ лектор

Контент маркетинг

Целта на курса е да ви научи как да създавате съдържание за целите на вашия онлайн маркетинг, как да произвеждате и споделяте подходяща и ценна информация, която привлича аудиторията, изгражда авторитет и доверие във вас и, в крайна сметка, превръща посетителите ви в купувачи.

Теми: Основни принципи на КМ; КМ трансформацията; Критичен преглед на КМ; КМ като конкурентно предимство; Определяне на метриките; Диференциране на съдържанието; График на публикациите; Характеристики на доброто съдържание; Източници на подходящо съдържание; Собствено и чуждо съдържание; Блогът като отправна точка; Насоки за блогване; Шаблон за блог постове; Уебинари; Доклади и е-книги; Видео; Подкасти; Казуси.

Начална дата: 24 Октомври - 5 Ноември, 2023
Продължителност: 2 седмици
Лектор: еФЛАГ лектор

Основни маркетингови метрики (онлайн)

Курсът разглежда основните маркетингови метрики, които всеки мениджър трябва да познава. Курсът ще помогне на маркетинг мениджърите ще развият количествени и аналитични умения необходими за управлението на рентабилността и възвръщаемостта на инвестицията в маркетинг. Метриките могат да се прилагат за планиране на кампании, за оценка на въздействието, корекция на курса и оптимизиране на резултатите. Курсът е ценен справочник за всеки мениджър, който иска да практикува маркетинга като мисли едновременно творчески и логически и разбира същността на постигнатите резултати.

Теми: Пазарен дял, проникване, йерархия на ефектите; марж и печалба, анализ на приноса; управление на продуктите и портфейла; ценова стратегия: ценова еластичност; промоция; рекламни и уеб метрики: рейтинг, покритие, честота, кликове, посетители; маркетинг и финанси: чиста печалба, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, възвръщаемост на маркетинговата инвестиция.

Начална дата: 12 - 25 Октомври, 2023
Продължителност: 2 седмици
Лектор: еФЛАГ лектор

Медия стратегии и планиране (онлайн)

Целта на курса е участниците да разберат процеса на медия планиране и мас медиите като двигател за комуникационното послание, да разширят познанията си за езика на медия планирането - термини, концепции, формули и калкулации, да усвоят техниките за измерване на аудиторията и използването на информационните източници, да научат как се дефинира аудиторията посредством числени методи в медиа-метрията, да се запознаят с новото медия обкръжение и използването на новите медии съвместно с традиционните, да разберат характеристиките на успешното медия планиране посредством практически задачи, упражнения и казуси.

Теми: Въведение в медия-метрията. Обяснение на понятието рейтинг. Базови понятия за аудиториите - HUT, PUT и PUR (. Измерване на базата за нови медии - Интернет потребители. Audience vs. Users. Какво е "дял" - Share. Проблеми, практики и перспективи пред използването на GRP/TRP в Интернет - рекламата. Релацията между Reach, Frequency и GRP. Разпределение на нива на честота (Frequency Distribution). Демографски показатели. Състав на аудиторията. Читателска аудитория на списания. Програмна схема. Основни медия канали. Грешка на извадката. Планиране на бюджети. Медия цели. Медия Стратегии. Основи на медия мениджмънта.
Начална дата: 8 - 21 Септември, 2023
Продължителност: 2 седмици
Лектор: eFLAG Trainer

LEARNING SOLUTIONS