Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Медия стратегии и планиране (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
(Основен курс от Сертификационната програма по Маркетинг мениджмънт)
 
Подробна програма
 
Първа седмица
 
1. Увод
2. Въведение в медиа метрията. Понятието рейтинг
3. Базови понятия за аудиториите - HUT (Home Using TV), PUT (People Using TV) и PUR (People Using Radio)
4. Какво е "дял" – Share
5. Отношението рейтинг, HUT и дял (Share)
6. Gross Rating Points (GRP)/Target Rating Points (TRP)
7. Импресии (Impressions)
8. Reach
9. Frequency
10. Отношението между Reach, Frequency и GRP
10.1. Как се използват GRP и TRP
10.2. Reach и Frequency в телевизията
10.3. Reach и Frequency в радиото
10.4. Reach и Frequency във външната реклама
10.5. Reach и Frequency в печатната рекламата
10.6. Как се използват Reach и Frequency
10.7. Как се използват импресиите (Impressions)
11. Медиа микс
12. Разпределение на честотата (Frequency Distribution)
13. Effective Reach
13.1. Reach на приемливи нива на Frequency
13.2. Стойността на различните нива на честота (Frequency Distribution)
14. Петорно разпределение (Quintile Distribution)
15. Index
16. Cost Per Thousand (CPM)
17. Cost Per Point (CPP)
17.1. Ценови показатели в Интернет рекламата: PPC, CPA, CPC
 
Втора седмица
 
18. Демографски показатели
19. Психография
20. Състав на аудиторията
21. Читателска аудитория на списания
22. Readers Per Copy
23. Програмна схема – часови пояси (Broadcast Dayparts)
24. Грешка на извадката
25. Колко да харчим за реклама - планиране на бюджети
25.1. Метод на съотношение реклама/продажби
26. Медиа цели
26.1. Процес и структура на медиа плана
26.2. Основни елементи на медиа плана
26.3. Въпроси към медиа плана
26.3.1. Основни въпроси
26.3.2. Аудитория
26.3.3. Географски региони
26.3.4. Графици
26.3.5. Рекламно копи
26.3.6. Reach и Frequency
26.3.7. Тестване
27. Медиа стратегии
27.1. Сравнения между медиите
27.2. Цели за таргет аудитория
27.3. Цели за географското покритие
27.4. Цели за изпълнение на графика
27.5. Цели за достигане на показатели за Reach и Frequency
28. Принципи на медиа мениджмънта
 
Тест

LEARNING SOLUTIONS