Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Количествени методи (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
(Курс 2 от програмата по Финансов мениджмънт)

Този курс ще даде на участниците знания за основните статистически и математически техники, използвани в съвременните корпоративни финанси. Курсът включва теми, които третират описателната статистика, концепцията на теорията на вероятностите, тестването на хипотези, корелационния и регресионен анализ, линейно и целочислено математическо програмиране. Темите са придружени с богат набор от примери свързани с работата на финансовия мениджър.Дати 13 Ноември -
3 Декември, 2017
Прод.3 седмици
Лектор   Иван Зангочев
LEARNING SOLUTIONS