Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Надеждност и управление на заводските активи
Помощ Регистрация Вход  English
Днес управлението на активите на предприятието набляга на факти от инженеринга, финансовия здрав разум, управлението на риска и печалбата. Изглежда традиционната поддръжка е вече история. Новата тенденция прилича повече на опазване на здравето на производствените активи. Заводите и оборудването се проектират и оперират, за да останат в добро здраве през цялото време.
 
Този курс се фокусира на методологията на управление на здравето на производствените активи. Тя би могла успешно да замести Лийн 6 Сигма, а методите й отговарят на изискванията на стандарта за управление на активите ISO 55001. Целта е прилагането на практики, които премахват причините за откази. Това води до превъзходни процеси и световно ниво на изпълнение.
 
Двете големи ползи от управлението на здравето на активите са безаварийната работа и ниските разходи за поддръжка и ремонти. А нулевият оперативен риск може целенасочено да бъде постигнат. Това става чрез активни действия за елиминираме на причините за откази. Тези мерки са особено привлекателни за директорите, защото увеличават печалбата и може да очакваме, че ще бъдат изцяло подкрепени от ръководството.
 
Има мениджъри, които твърдят, че използването на машините на 99% е нещо изключително скъпо за постигане. Но методът на управление на активите, който това обучение разисква, решава проблема. Надеждността се вкарва в работни процедури, които ангажират работниците с постигането на резултати. Това е начинът да се създаде култура и навик за провеждане на процес в цялата организация, който няма да пропусне нито една възможност за повишаване на надеждността. Повишаването на надеждността е много печеливша стратегия.
 
 


Дати 30 Март -
12 Април, 2023
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS