Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Надеждност и управление на заводските активи
Помощ Регистрация Вход  English
Цели
 
Ще научите:
 • Как се прилага процесът IONICS
 • Как се изчислява рисковият коефициент (HR)
 • Как активно се премахват причините за откази
 • Как се изчисляват общите разходи за дефекти и откази (TDAF)
 • Как се изчислява нормата на възникване на откази (ROCOF)
 • Как се постига надеждност чрез политики и практики
 • Как да попаднете в зоната на прецизно качество
 • Как да се справите с унищожителите на печалба
 • Как да пресмятате следствията от конфигурациите
 • Как да правите системни подобрения
 • Как да анализирате процесите чрез кривите на ефективността.
Участници
 
Курсът е подходящ за изпълнителни директори, началник отдели, проектни лидери, ръководители качествен контрол, производство, поддръжка, бизнес развитие, обслужване на клиенти и всички мениджъри и специалисти, ангажирани с оперативното изпълнение на стратегическите цели на техните компании.
 
Форма на провеждане
 
Този курс се провежда като дистанционно, онлайн обучение по Интернет.
 
Онлайн форматът (е-обучение), включва:
 • Онлайн материали за времетраенето на курса, които са на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата
 • Възможност за въпроси и отговори в дискусионен форум
 • Онлайн тест, който се решава за време и е на разположение една седмица
 • Издаване на сертификат
Предимствата на онлайн обучението за вас са забележителни:
 • Учите на спокойствие, където и когато поискате
 • Учите с подходящата за вас скорост
 • Включвате се в дискусията, когато ви е удобно
 • Проверявате знанията си чрез онлайн тест
 • Не пътувате, не се отделяте от работното си място
 • Научавате повече с по-малък разход на време и пари
Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Тя съдържа:
 • Страница със събития от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където се публикувани всички необходими материали
 • Тест център
 • Дискусионен форум за въпроси и контакти с инструктора, другите участниците и с нашия офис.
Предвиден е финален тест с множествени въпроси.
 
При 70% верни отговори ще получите сертификат за успешно завършено обучение.
 
LEARNING SOLUTIONS