Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Надеждност и управление на заводските активи
Помощ Регистрация Вход  English

Първа седмица:

 

1.     Риск, първопричина и други зависимости

    Производствено здраве

    Процесът IONICS

    Жизнен цикъл на актива

    Йерархия на риска

    Пълно премахване на отказите

    ЕАМ на световно ниво на надеждност

 

2.     Премахване на причините и отказите

    Дефиниране на надеждността

    Честота на отказите на частите

    Премахване на причините за откази

    Как да постигнем висока надеждност?

    Нулев шанс за отказ на част

             

3.     Прецизно качество, скрити резерви и контрол

    Надеждност чрез политики и практики

    Елиминиране на микро-причините

    Зона на прецизно качество

    Прецизна поддръжка

    Казус: Скритата фабрика

 

 

Втора седмица:

 

4.     Финансови аспекти и производствени конфигурации

    Оперативно съвършенство

    Общите разходи от престои

    Унищожители на печалба

    Блокова диаграма на надеждността

    Конфигурации за висока надеждност

          Последователна

          Успоредна

 

5.     Свойства на надеждността и техните следствия

    Трите свойства на надеждността

    Последици от серийните системи

    Пример за опростяване на системата

    Свойството, осигуряващо максимална печалба

    Свойства на паралелните системи

    Казус: Правилото на столаря

 

6.     Измерване за по-добро изпълнение

    Разпределение на представянето

    Мониторинг на процеси и стъпки

    Криви на процесната ефективност

    Казус: Ефективност на завода

    Изводи за мониторинга

   

Тест

 

 

LEARNING SOLUTIONS