Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми
Помощ Регистрация Вход  English
Подробна програма
Първа седмица:
 
  1. Методики и модели на ПСА
Нуждата от ПСА
DMAIC и PDCA
10-стъпков модел
Ограничения на моделите
Диагностика
Симптоми
Нива и видове причини
Множествени причини
Коригиращи действия и филтри
 
  1. Определяне на проблема и вникване в процеса
Инструменти за избор на точния проблем
Матрица на решенията
Анализ на Парето
Дефиниране на обхвата на проблема
Диагностични граници
Търсене в дълбочина
Защо се провалят процесите?
 
  1. Посочване на възможни причини
Флоучарт анализ
Логическо дърво
Диаграма рибя-кост
Подходи за брейнсторминг
Защитни бариери
Анализ на промяната
 
 
Втора седмица:
 
 
  1. Събиране и анализ на данните
Видове данни
Източници на данни и специални тестове
Замяна на компоненти
Мултивари
Извадки
Размери и периоди
Техники
Инструменти за събиране на данни
Събеседване и наблюдение
Пиктограми
Научен анализ
Справки с отмятане и много-факторни
Инструменти за анализ на данните
Повтарящи се схеми
Диаграми за афинитет и взаимодействие
Графики и хистограми
Обобщение на анализа на данните
 
  1. Решаване на проблема и последващи стъпки
Посочване на възможни решения
Творчески техники за възможни решения
Игра с мащаба
Мисловни карти
Аналогии
Пока-йоке
ТРИЗ
Инструменти за избор на решение
Други съображения – бръсначът на Окъм
Изпълнение на решението
Оценяване на ефекта
Стандартизация на промяната
 
  1. Човешкият фактор
Когнитивни изкривявания
Съпротива на промяната
Влияние на организационната култура
Притежание на проекта (buy-in)
Умения за коучинг и фасилитация
Организационни въпроси
 
Тест
LEARNING SOLUTIONS