Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление
Помощ Регистрация Вход  English
Първа седмица:
 
  1. Същност и основни правила на Аджайл
Какво е Аджайл?
Аджайл производство
Предимства на Аджайл
Аджайл и иновациите – диаграма Киневин
Манифест и ценности
12-те водещи принципа на Аджайл
 
  1. Скрам: главният метод на Аджайл
Определение за Скрам
Изясняване на Скрам процеса
Схеми за приложение на Скрам
Скрам детайли за гладко протичане
 
  1. Особености на прилагането на Скрам
Скрам изпълнение
Продуктов беклог
Скорост и оценки
Планиране на спринта
Ежедневен Скрам
Скрам продукт
Спринт ретроспекция
 
Втора седмица:
 
  1. Скрам и Канбан
Методът Канбан
Предимства и ползи от Канбан
Предимства на визуалните метрики
Разликите между Скрам и Канбан
 
  1. Методът Кристъл клиър
Произход на Кристъл клиър
Седемте качества на Кристъл
Кристъл техники
Кристъл като екосистема
 
  1. Провалите и успехите на Аджайл и Скрам
Причини за провалите на Аджайл
Възраженията срещу Аджайл
Опозицията срещу новото
Неудачите със Скрам
Успехите на Скрам - Казус
LEARNING SOLUTIONS