Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Методи на бизнес прогнозиране
Помощ Регистрация Вход  English
Цялото планиране и мениджърските решения се базират на прогнози за бъдещото състояние на бизнеса. Умението да се прогнозира е важно за всеки мениджър.
 
Методите и техниките, с които се занимава този курс ще ви позволят да видите по-ясно бъдещето, прогнозите ви да бъдат обективни и разбираеми, да не се влияят от случайни отклонения, да ги изработвате икономично и навреме.
 
Обучението е изцяло приложно и практическо и запознава с методите на прогнозиране чрез изобилие от ясни примери и илюстративни казуси. Количествените техники са представени по достъпен начин с минимум сложна математиката и статистиката. Стъпка по стъпка е показано как се прави множествен регресионен анализ с Ексел. Инструментите не се обясняват сами за себе си, а като част от система, като се извеждат процедури за това, кои, кога и как да се използват и какви са специфичните им силни страни и ограничения.
 
Усъвършенстването на уменията ви за прогнозиране е важно и защото всяко неточно прогнозиране има своята цена. Често, тя може да е висока. Затова курсът отделя специално внимание и на методите за оценка и контрол на прогнозирането. Целта е да се намалят прогнозните грешки, за да не плащате цената им, която се изразява в пропуснати продажби, недоволни клиенти, престои на машините и загуби за бизнеса.


Дати 4 - 17 Юли, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS