Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Бизнес преговорите: стратегии, тактики и инструменти
Помощ Регистрация Вход  English
Ефективното водене на делови преговори е въпрос на оцеляване. На преговорите трябва да се гледа като на процес, а не като на кратка схватка. В много случаи въпросите на взаимоотношенията с външни и вътрешни клиенти и доставчици са прекалено важни, за да се третират като междуличностна игра, съпроводена с проява на его и меки умения.
 
Сред специалистите и практикуващите преговори се ширят доста заблуди за това, какво е да притежаваш сила и да печелиш при преговори. Един експерт твърди, че когато на масата за преговори разбиеш човека срещу тебе и го накараш да ти благодари за това, си постигнал власт и сила.
 
Настоящият курс застъпва различен подход. Ние предлагаме участниците да усвоят методика и процес на планиране и водене на преговори, които завършват с посрещане на фундаменталните нужди на двете страни, взаимоизгодни споразумения и трайни взаимоотношения.
 
Курсът ще помогне на участниците посредством усвояване на теоретични и практически знания и запознаване с казуси, примери и добри практики да разберат как начинът, по който преговарят и за какво преговарят, влияят на резултата – дали накрая ще спечелят двете страни, едната, или никой.
 
Целта на този курс е да помогне да развиете знания и умения, свързани в ясен и ефективен процес на планиране и изпълнение с точни насоки за приложение в практиката.


Дати 18 Април -
1 Май, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS