Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Управление на промените в бизнес процесите
Помощ Регистрация Вход  English
Подробна програма
 
Първа седмица:
 
  1. Въведение в управлението на бизнес процесите (BPM)
Типични процеси
Определение за BPM
Зараждане процесно мислене
Възход и залез на BPM
Жизнен цикъл на BPM
  1. Идентифициране на процеса
Контекст и бизнес модел на фирмата
Чеклист на процеса
Процесна архитектура – категории, отношения, нива
Процесна архитектура на SAP
Критерии и избор на процес
Мерки за оценка на процесите
Процесен портфейл
  1. Моделиране на процесите
Разклоняване и сливане
Ексклузивни алтернативни решения
Паралелни действия
Инклузивни решения
Бизнес обекти и ресурси в моделите
Декомпозиране на процеса
Втора седмица:
 
  1. Анализ на процесите
Анализ на добавената стойност
Жизнен цикъл на BPM
Анализ на загубите
Анализ на Парето
Причинно-следствен анализ
  1. Повторно проектиране на процесите
Мотив за иновация
Компромиси при повторния дизайн
Методи на повторния дизайн
Трансакционни методи
Методът FE7
Евристичен редизайн
Трансформационни методи
Иновации, водени от дизайна
Табло на процесния модел
Моделът NESTT
Дизайн, базиран на продукта
  1. Приложение на изпълними модели и мониторинг на процесите
Границите на автоматизацията
Преглед на ръчните задачи
Завършване на процесния модел
Грануларност на модела
Конкретизиране на изпълнението
Мониторинг на процесите
Табла на представянето на процеса
Копане на процесни данни
Тест
LEARNING SOLUTIONS