Training for Business Success
Blended e-Learning
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Управленско счетоводство (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English

(Курс 3 от програмата по Финансов мениджмънт)

Целта на курса е да запознае участниците с различните методи за остойностяване и методи за проследяване и управление на процеса на създаване на стойност. Управленското счетоводство дава възможност на ръководството на една компания да упражнява ефективни наблюдение и контрол върху дейността.

Теми:

Методи на остойностяване; Анализ на контролната точка; Модел "Разходи-Обем-Печалба"; Бюджетиране, гъвкави бюджети и отклонения; Информация за вземане на решения; Области на отговорност - Приходни и разходни центрове; Вътрешно ценообразуване; Разпределяне на приходи и разходи.

Участници:

Курсът е ориентиран към хора, които имат интерес, работят или искат да работят в областта на Управленското счетовдство (Cost Accounting) и Корпоративния Контролинг. В края на курса участниците ще могат да разбират основните методи за измерване на разходите и управление на материалните запаси, да изготвят оперативни бюджети и да извършват анализ на отклоненията като сравняват бюджетираните стойности с реалните.

Участниците в курса трябва да имат познания в областта на счетоводството и количествените методи. За достатъчна подготовка се счита успешното завършване на първите два курса от програмата по Финансов мениджмънт - Основи на финансовото счетоводство и Въведение в количествените методи.Дати 7 - 27 Декември, 2017
Прод.3 седмици
Лектор   Валентин Йончев
LEARNING SOLUTIONS