Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Създаване на устойчиво снабдяване
Помощ Регистрация Вход  English
Устойчивостта на снабдяването e особенo важна в условията на криза. Днес няма време за дебат коя система е най-подходяща и кой подход най-ефективен. В несигурни условия не може да се разчита на едностранчиви решения. Вместо да предлага някакви специални стратегии, методи за прогнозиране и техники за поддържане на идеални запаси, този курс се фокусира на подобряването на целия набор елементи на снабдяването с цел създаване устойчивост на доставките.
 
На стратегическо ниво курсът разглежда повечето процеси на ресурсното обезпечаване. Той анализира предимствата на широко-използваната стратегия “пул” и обсъжда интересния метод за къстъмизация на продукта в “последния момент” за най-точен отговор на клиентската поръчка. Успоредно се обясняват доказаните най-добри практики за по-кратки водещи времена, по-ниски нива на запаси и по-добра реакция на променящите се пазари.
 
Обучението разглежда в практически план силните и слаби страни на прогнозните методи – експоненциално изглаждане, движеща се средна и анализ на тенденцията. Курсът се спира на камшичния ефект и посочва как да се преодолеят неговите симптоми – недостиг, забавени и отменени поръчки, нестабилни графици, хронично презапасяване.
 
С примери е представен методът Икономичен размер на поръчката (EOQ) и е показно как се вземат решенията за оптимални поръчки, снижаващи годишния разход за запаси. Курсът обяснява концепцията Обща цена на собствеността (TCO) за оценка на реалната стойност на активите във времето. Днес все повече фирми прилагат метода на остойностяване на база дейности (ABC). Курсът разглежда и тази част от смяната на аналитичния фокус от оценка на приходите към принос към печалбата и елиминиране на ненужните разходи.
 
Чрез примери и илюстрации обучението показва как се прави оценката и подбора на потенциални доставчици по Метода на претеглената точкова система и Метода на разходния коефициент. Курсът се спира и на класификацията на рисковете на доставките, представяйки аналитичния инструмент Карта на уязвимостта на доставките.


Дати 7 - 20 Декември, 2023
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS