Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Създаване на устойчиво снабдяване
Помощ Регистрация Вход  English
Цели
 
Ще научите:
 • Да настройвате стратегията си за снабдяване към променящата се среда
 • Да разбирате и генерирате различни прогнози на база времеви серии
 • Да откривате източниците на камшичен ефект и да го предотвратявате
 • Да идентифицирате разходите за поддръжка и поръчване
 • Да определяте оптималния размер на поръчката
 • Да разбирате ефекта на концентричните кръгове и устойчивостта
 • Да разбирате логиката на аутсорсинга
 • Да различавате традиционното от АBC остойностяването
 • Да откривате, оценявате и селектирате потенциални доставчици
 • Да се справяте с неочаквани рискове при снабдяването
Участници
 
Курсът е подходящ за директори и експерти материално и техническо снабдяване и планиране на запасите, логистика и връзки с доставчици.
 
Форма на провеждане
 
Този курс се провежда като дистанционно, онлайн обучение по Интернет.
Онлайн форматът (е-обучение), включва:
 • Онлайн материали за времетраенето на курса, които са на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата
 • Възможност за въпроси и отговори в дискусионен форум
 • Онлайн тест, който се решава за време и е на разположение една седмица
 • Издаване на сертификат
Предимствата на онлайн обучението за вас са забележителни:
 • Учите на спокойствие, където и когато поискате
 • Учите с подходящата за вас скорост
 • Включвате се в дискусията, когато ви е удобно
 • Проверявате знанията си чрез онлайн тест
 • Не пътувате, не се отделяте от работното си място
 • Научавате повече с по-малък разход на време и пари
Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Тя съдържа:
 • Страница със събития от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където се публикувани всички необходими материали
 • Тест център
 • Дискусионен форум за въпроси и контакти с инструктора, другите участниците и с нашия офис.
Предвиден е финален тест с множествени въпроси.
При 70% верни отговори ще получите сертификат за успешно завършено обучение.
LEARNING SOLUTIONS