Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Създаване на устойчиво снабдяване
Помощ Регистрация Вход  English
Подробна програма

 

Първа седмица:

 

1.     Стратегия на веригата на доставки

    Сорсинг

    Стратегии червен и син океан

    Стратегическа интеграция

    Логистична стратегия

    Печеливш стратегически модел

    Стратегиите “тласкане” и “теглене”

    Типология на снабдителната стратегия

 

2.    Планиране на търсенето и прогнозиране

     Управление на търсенето

     Планиране на търсенето

     Комуникиране на търсенето

     Повлияване на търсенето

     Прогнозиране на търсенето

     Експоненциално изглаждане

     Движеща се средна стойност

     Анализ на тенденцията

     Камшичният ефект

 

3.    Контрол и планиране на запасите

     Основи на управлението на запасите

     Функции на запасите

     ABC анализ на запасите

     Икономичен размер на поръчката

     Модел на количествата с отстъпка

 

 

Втора седмица:

 

4.     Устойчивост, анализ и моделиране

    Ефект на концентричните кръгове (ЕКК)

    Устойчивост на ЕКК

    Анализ на решенията и моделиране

 

5.     Ресурсно обезпечаване

    Във фирмата или отвън?

    Принципи на аутсорсинга

    Анализ на разходите

    Традиционна себестойност

    Обща цена на собствеността

    Себестойност на база дейности

 

6.    Оценяване на цикъла, доставчиците и рисковете

     Остойностяване на целия цикъл

     Анализ на стойността

     Проучване на потенциален доставчик

     Оценка на доставчиците

     Избор на доставчик

     Как да разделяме големи поръчки

     Управление риска на доставките

   

Тест

 

LEARNING SOLUTIONS