Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Анализ на финансовите отчети
Регистрация  Вход  English
Участници

Курсът е предназначен за широк кръг служители, заемащи различни ръководни длъжности в управленската структура на компанията, които нямат познания в областта на счетоводството и корпоративните финанси, но вземат решения, свързани с планирането, съставянето на бюджети, нормирането, анализирането, регулирането и контролирането на дейността. Тези управленски решения изискват съответната основа и предполагат използване на информацията, съдържаща се във финансовите отчети, включително за осъществяване на финансов анализ.

LEARNING SOLUTIONS