Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Анализ на финансовите отчети
Регистрация  Вход  English
Политика на оценяване

За оценяване е възприета американската система (Отличен = A, Много добър = B, Среден = C, Слаб = F). Оценките се определят по следния начин:

Оценките се определят по следния начин:
    90 – 100 % верни отговори A
    80 – 89 % верни отговори B
    70 – 79 % верни отговори C
    69% или по-малко F

На успешно завършилите отделен курс от програмата се издава сертификат за завършен курс, в който се посочва името на курса и оценката на участника. Сертификати за успешно завършване на един курс ще се дават на тези участници, които имат обща оценка за курса "C" или по-висока.

На успешно завършилите цялата програма се издава сертификат за цялата програма, в който се посочват имената на курсовете и оценките на участника. Сертификати за успешно завършване на програмата ще се дават на тези участници, чийто оценки за отделните курсове са "C" или по-високи.

LEARNING SOLUTIONS