Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Анализ на финансовите отчети
Регистрация  Вход  English
Теми

    1. Същност и предназначение на анализа на финансовите отчети.
    2. Инструментариум на анализа на финансовите отчети.
    3. Използване на счетоводна информация при анализа на финансовите отчети. Анализ чрез относителни показатели.
    4. Модели за финансов анализ чрез взаимосвързани показатели.

Курсът е с приложен характер и са включени редица казуси и практически коментари.

Курсът е съобразен с Международните стандарти за финансови отчети (Международни счетоводни стандарти).

LEARNING SOLUTIONS