Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Изобретателно решаване на проблеми
Помощ Регистрация Вход  English
Този курс е посветен на широко прилаганата днес методология за производствени подобрения, наречена Лийн ТРИЗ метод (ЛТМ). ТРИЗ е Теорията за решаване на изобретателски задачи, разработена преди години от Хенрих Алтшулер на база анализ на над 200 000 патента.
 
Предимството на Лийн ТРИЗ метода е, че дава бързи решения. Скоростта на ЛТМ е 30 дни за процес и 60 дни за продукт, за да се получи решение, което е едно-две поколения напред от сегашните продукти и услуги. Ползвайки опростена версия на матрицата на противоречията на ТРИЗ, ЛТМ намалява значително разходите и времето за изпълнение.
 
ЛТМ е предпочитан метод в много случаи. Причината за успеха му е, че при предишните методи, като тоталното управление на качеството, реинженеринга, бенчмаркинга и Сигма 6, акцентът винаги е бил върху подобряване на производствените процеси, докато ЛТМ подобрява дизайна. В редица случаи надеждността на продуктите се дължи именно на отличния дизайн, а не на оптималния процес.
 
ЛТМ се използва също така за еволюционни промени на съществуващи продукти. В организациите съществуват стотици под-процеси, които могат много да спечелят от едно подобрение от 10-20%.
 
С практически примери и илюстрации, курсът представя основния набор инструменти на методологията, сред които проектирането на стойност, рационализирането на процесите, техниките на лийн и т.н. Във втората част на курса ясно са обяснени стъпките, които компанията, решила да приложи ЛТМ, трябва да предприеме, наречени цикъл на ЛТМ – от идентифицирането на възможността за промяна, до измерването и признанието за участниците.
 
Курсът се характеризира със структурираност, яснота и висока приложна стойност и е идеално ръководство за лидери и иновативни екипи, решени да усъвършенстват и модернизират своите организации.
 
 


Дати 2 - 15 Май, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS