Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Изобретателно решаване на проблеми
Помощ Регистрация Вход  English

Първа седмица:  

 

1.    Въведение в Лийн ТРИЗ методологията (ЛТМ)

Специфика

Цикъл на метода

Петте нива на изобретението

С какво Лийн ТРИЗ е различен?

 

2.    Специалните Лийн ТРИЗ методи

Проектиране на стойност (VE)

Анализ на стойността

Рационализиране на процеса (SPI)

Реорганизация на продуктовия поток

Оценка на добавената стойност

 

3.    Специалните Лийн ТРИЗ методи (прод.)

Инструментите на Лийн

Матрицата на ТРИЗ

Еволюционни схеми

Лийн ТРИЗ за процеси

 

 

Втора седмица:

 

4.    Откриване на възможности за подобрение

Дейности по разкриването

Идентифициране на нуждата

Използване на S-крива

Скрийнинг и приоритизация

 

5.    Подготовка на Лийн ТРИЗ изпълнението

Дефиниране на ЛТМ спонсора

Договаряне – Казус търговска среща

Планиране – Казус търговска среща

Събиране на данни – Ситуационен въпросник

 

6.    Решения, изпълнение и измерване на резултатите

Семинарът-работилница

Изпълнение на препоръките

Измерване и признание

 

Тест

LEARNING SOLUTIONS