Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Кайзен – инструменти и метод за израстване
Помощ Регистрация Вход  English
Кайзен e философия, фирмена култура и метод за подобряване на онези процеси, които добавят стойност. Компаниите, които го въвеждат прилагат системни усилия, за да постигнат високи стандарти. Основният принцип на Кайзен е непрекъснатата промяна. Подобрението може да стане чрез малки натрупвания или като радикална смяна на процеса.
 
Напоследък на Кайзен се гледа като метод за постепенно развитие. Това се налага поради бързо променящия се свят, в който подобренията трябва да се извършват в крачка. Постепенното прилагане на Кайзен е в противовес на „блиц” варианта му, при който екипът се затваря в една стая и трескаво решава даден проблем или изследва възникнала възможност.
 
В този курс разглеждаме постепенният, адаптивен модел на Кайзен. Той се опира на по-раншните успешни модели за подобрение като Лийн и 6 Сигма. Ключът към постоянните подобрения е поддържането на непрекъсна връзка между клиента и стратегическата посока на компанията.
 
Обучението разглежда набор от инструменти, пригодени за Кайзен. Сред представените и практически илюстрирани техники са: “Пул” методът, системата “5S”, 8-те загуби, техниката Планирай-Прави-Провери-Действай (PDCA), Рамката на Болдридж, Приложната функция на качеството (QFD), Картирането на потока на стойността (VSM) и свързания с него Супермаркет Канбан. Цял разгърнат казус е посветен на представяне на метода DMAIC за решаване на реален проблем в една компания.
 
В курса е отделено внимание и на измерването в трите му измерения – на капацитета, на процеса и на резултатите и важността му в подкрепа на Кайзен проектите. Накрая специално се обсъждат и човешките аспекти на Кайзен. Разглеждаме основните човешки нужди, личностните класификации Енеаграма и Майъерс-Бригс, както и някои аспекти на груповата динамика с цел повишаване ефективността на лидерството.


Дати 27 Юни -
10 Юли, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS