Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Лийн лидерски инструменти и умения
Помощ Регистрация Вход  English
Този курс е посветен на Лийн лидерството. Това е управление, което развива културата на непрекъснато усъвършенстване. Целта му е да подобри едновременно качеството, екипния дух, разходите и доставките. Лийн лидерът делегира, открива възможности, помага на хората да израстват и да се гордеят с работата си.
 
В организацията трябва да има вдъхновяваща причина за промяна, а не само страховити сценарии, какво би станало ако хората не се променят и се запази статуквото. Това създава несигурност и е една от причините хората да се чувстват неангажирани и демотивирани.
 
В редица организации, прилагащи Лийн липсва наборът умения и инструменти за Лийн лидерство. Лийн се отъждествява с инструментите за стандартизация и ефективност и компаниите се фокусират само върху тяхното прилагане. А всъщност, голяма част от енергията при Лийн трансформацията би трябвало да отиде за промяна на мисленето, поведението и практиките на хората.
 
Лийн лидерството има свои собствени инструменти, които са във фокуса на този специален курс. Това не са инструментите и техниките на Лийн системата с нейните 7QS – чеклисти, диаграми Ишикава, Парето, хистограми, контролни карти и прочие, а други инструменти, като например, анкетата OCAI, с която се оценява културния профил на организацията, или моделът CAP, който определя най-подходящия тип промяна, или матрицата PICK, която сортира приоритетите. Всички те целят да предпазят Лийн лидера от грешен избор, който може да доведе до неуспешни усилия и разочароващи резултати.
 
Днес нивата на нестабилност, несигурност и сложност са високи. Трансформацията е желана, но пътят за постигането й често остава неясен. Дребни промени в даден процес или продукт се представят като големи трансформации. Това разочарова мениджърите и екипите, които внедряват нови методи. Уменията и инструментите в този курс целят да попълнят критичните липси и да изведат лидерите и хората на предна линия до забележителни резултати.
 
 


Дати 25 Април -
1 Май, 2024
Прод.1 седмица
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS