Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Лийн лидерски инструменти и умения
Помощ Регистрация Вход  English
Подробна програма
 
  1. Оценяване на нуждата от промяна
Трансформационни промени
Вникване в нуждата
Рамка на конкуриращите се ценности (CVF)
Модел на изпълнение на оценката
Анкетата и културният профил OCAI
Визуализация на културния профил
Смисълът на културната диагностика
 
  1. Лидерски инструменти и модели на промяна
Типове промени
Избор на модел на промяна
Моделът CAP
Моделът на Люин
Моделът на Маккинзи 7S
Другите основни модели
 
  1. Приоритетни инициативи, роли, новаторство
Приоритизация и избор на проекти за подобрения
Матрицата PICK
Роли и отговорности на екипа
Насърчаване на иновативността
 
  1. Повишена способност за решаване на проблеми
Решаване на проблеми
Лидерство и смелост
Рамката LEADS
Матрицата на Уоръл
 
  1. Допълнителни материали с резюмета
Основни черти на лийн лидера – популярни статии
Лийн лидерство – научни статии
Лийн умения и техники - презентации
 
Тест
 
 
LEARNING SOLUTIONS