Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Маркетинг одит (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English

(Основен курс от Сертификационната програма по Маркетинг мениджмънт)

Задавате ли си някой от следните въпроси:
   Къде в действителност сме в момента ?
   В коя посока да поемем?
   Върху какво да фокусираме вниманието си?
   Постигаме ли целите, които сме си поставили?
   Ефективни и рентабилни ли са действията, които предприемаме?Дати 6 - 26 Декември, 2017
Прод.3 седмици
Лектори   Добринка Чавдарова

Сблъсквате ли се с някой от следните проблеми:
   продажбите и/или нормата на печалба са под очакванията;
   пазарният дял намалява;
   провежданите промоционални активности не носят желаните продажби, а разходите за активности се увеличават;
   нарастването на продажбите е по-малко от нарастването на пазара

Или напротив…
   продажбите и нормата на печалба са над очакванията и пазарният ви дял расте…

Ако на поне един от горните въпроси Вашият отговор е "ДА"… Ако през главата ви препускат още множество въпроси и проблеми… За да запазите и/или подобрите пазарните позиции на вашата организация…

Вие трябва: да си зададете правилните въпроси, за да намерите тези отговори, които ще доведат организацията до пазарен успех…

… Вие трябва да проведете МАРКЕТИНГ ОДИТ

Маркетинговият одит е изчерпателно, системно, независимо и периодично изследване на маркетинговата среда, цели, стратегии и дейности на компания или бизнес единица, което има за цел да открие проблемни области и възможности за развитие, като препоръча план за действия, които да подобрят пазарното представяне на фирмата.

Целта му е да установи доколко добре и икономически ефективно всеки един елемент на процесите по продажба и маркетинг помага на компанията да постигне основните си цели.

Цели:
Този курс цели да представи областите, подлежащи на анализ в рамките на маркетинговия одит, като дефинира и припомня въпросите, които трябва да бъдат зададени и отговорени, за да се дефинират проблемни области и действия за пазарен успех.

LEARNING SOLUTIONS