Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт
Помощ Регистрация Вход  English
Цели на програмата по Маркетинг мениджмънт

Курсовете от програмата по Маркетинг мениджмънт ще осигурят качественото ви обучение като експерт, както и ще гарантират достигане на нужната ви квалификация за извършване на високопрофесионална дейност. Обученията ще ви помогнат:
  • Да овладеете различните техники и подходи в различните маркетингови области с цел
     максимизиране на резултатите от дейността
  • Да развиете умения да правите качествени маркетингови анализи и прогнози и да
     взимате правилни решения
  • Да можете правилно да анализирате маркетинговата среда и риска в съответствие с
     очакваните резултати
  • Да развиете умения да планирате дългосрочно и краткосрочно успеха на вашия бизнес
  • Да усвоите доказани практики за преодоляване на конкуренцията

LEARNING SOLUTIONS