Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Медия стратегии и планиране (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
(Основен курс от Сертификационната програма по Маркетинг мениджмънт)
 
Медиа планирането е система от знания, похвати и техники, позволяващи цялостния процес на планиране, вземане на бюджетни решения, заявяване, закупуване, излъчване и оценка на ефективността на медийната рекламна комуникация. Базирайки се на медия метрията, планирането е процес, който започва от идентифицирането на целевите аудитории, преминава през подбора на канали и форми, предварителен анализ и прогноза, ценообразуване и оптимизация и завършва с оценката за извършеното комуникационно усилие.
 
Целта на този курс е да помогне на участниците посредством теоретични и практически знания да разберат процеса на медия планиране и вземане на решения, да развият умения за идентифициране и решаване на проблеми в процеса на планиране, да се научат да вземат стратегически оправдани и креативни медиа решения в съответствие с маркетинговата политика. Курсът е особено подходящ за рекламодатели, които биха искали да придобият ясна представа за техниките на медиа планирането, метриката и практическите аспекти на оценяването на ефективността. Придобитите в този курс знания биха позволили упражняването на стриктен контрол над дейността на външни медиа - агенции и специалисти.


Дати 25 Април -
8 Май, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   eFLAG Trainer
LEARNING SOLUTIONS