Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Управление на проектните разходи и стойност
Помощ Регистрация Вход  English
Усъвършенстването на уменията за управление на разходите и стойността имат значение за повишаване на конкурентоспособността на фирмите, печалбата, пазарния им дял и внедряването на иновации.
 
Доброто управление на разходите и придобитата от потребителите стойност са двата най-важни фактора за успеха на един проект. За съжаление, в сферата на управлението на проекти, преразходите и изоставането от графика са по-скоро правило, отколкото изключение.
 
Въпреки големия интерес към проектния мениджмънт, процентът на успешните проекти в много сектори е тревожно нисък. Защо продължава да има проблеми, щом инструментите за оптимизация са налице и ползата от тях е безспорна? Ключова причина за това е липсата на интегрирано управление на разходите и придобитата стойност.
 
Въпреки, че не съществува система, която да гарантира, че един проект ще бъде успешен, управлението на придобитата стойност (EVM) осигурява по-голям шанс за успех.
 
Вероятността за успех расте и ако се възприеме по-модерно управленско мислене, каквото лежи в основата на този курс. То се характеризира със:
  • Стремеж да се надхвърли очакваното от клиента
  • Отчитане на гледните точки на всички заинтересовани и
  • Използване на интердисциплинарни методи и техники.
 
Съществено предимство на управлението на стойността (EVM) е, че то е единна система за текущо следене на проектите по отношение на свършената работа, времето и парите.
 
За разлика от други обучения и литература по темата, които се занимават с тактическите аспекти на проблема нашият подход е стратегически и дава това, от което има нужда мислещият и вземащ решения мениджър.
 
 


Дати 2 - 15 Май, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS