Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми
Помощ Регистрация Вход  English
Редица организации инвестират време и средства за подобряване на процесите си. Въпреки това, едни и същи проблеми се явяват отново и отново, което влияе негативно на клиентите, служителите и конкурентоспособността.
 
Проблемите са особено видими, когато компаниите използват формализирани системи за управление на качеството, които изискват събиране и анализ на данни за изпълнението и одити на дейността по зададени показатели за ефективност.
 
За съжаление липсват достатъчно насоки как да се диагностицират проблемите и как да се откриват първопричините за възникването им. Компаниите често прибягват до импровизирани решения, надявайки се, че проблемът ще изчезне. Но така само увеличават риска, той да се появи отново.
 
Със сигурност, ежедневните проблеми изнервят персонала, но може да имат и по-сериозни последици – да застрашат работата на хората, или да сринат доверието. Днес един продукт може да стане хит за часове, но проблеми с него могат, също толкова бързо, да го сринат.
 
Въпреки, че дигиталните технологии увеличават възможностите ни за идентифициране на проблемите, способността ни да ги решаваме не се е развила. Хората най-често търсят творчески решения, а не се обръща достатъчно внимание на дедуктивния анализ.
 
Този курс се фокусира основно на аналитичния процес при решаването на реални проблеми, изясняването и визуализацията на този анализ. Той ни дава възможност да открием грешките в мисленето и изпълнението си.
 
Курсът е насочен към решаване на ежедневни, повтарящи се проблеми, а не към разследвания на мащабни инциденти и аварии, което ни спестява използването на количествени методи за валидиране на хипотези и анализ на тестове със сложни характеристики.
 
Обучението адресира една сериозна липса в ключовите умения на персонала. Повечето служители не владеят уменията за Причинно-следствен анализ (ПСА). Той не се изучава в учебните заведения, дори при подготовката за професии, където е особено необходим.


Дати 30 Април -
13 Май, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS