Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Стратегическо мислене
Помощ Регистрация Вход  English

Първа седмица:  

 

1.    Дефиниции и школи

Кои са стратегическите въпроси?

Преднамерена и зараждаща се стратегия

Стратегията като позиция и перспектива

Стратегията като маневра

Предимства и недостатъци

 

2.    Проектантска школа

Произход на възгледа

Базов модел

Чеклист на външни фактори

Чеклист на силните и слаби страни

Изисквания на проектантката стратегия 

 

Планова школа

     Основен планов модел

     График на цялостния процес

     Подреждане на йерархиите

     Изисквания на плановата стратегия

     Заблуди на плановата стратегия

     Принос на плановата школа

 

3.    Позиционна школа

Изисквания на позиционната стратегия

Военните максими – Сун Дцъ, Клаузевиц

Бостънската матрица

Използване на опита

Конкурентният анализ на Портър

Критика на позиционната школа

 

 

Втора седмица:

 

4.    Предприемаческа школа

Пътят на предприемаческата школа – Шумпетер

Чертите на предприемача

Визионерско лидерство

Казус: размразяване – промяна – замразяване

Изисквания и критика

 

Когнитивна школа

     Когнитивните отклонения

     Конвенционалната мъдрост

     Познавателни стилове

     Познанието като информация – Модел на Корнър

     Познанието като пътна карта, концепция и конструкция

     Изисквания и критика       

 

5.    Изучаваща школа

Същност и еволюция – Линдблом, Куин

Рискови инициативи - Модел на Бъргелман

Учене чрез грешки – Казусът С. Хонда

Изисквания и критика

 

Властова школа

     Типове политически игри

Полза от политическите игри

Колективни стратегии

Изисквания и критика       

 

Културна школа

     Преодоляване на съпротивата - Бьоркман

     Изисквания и недостатъци

 

6.    Екологична школа

Възгледът за извънредните ситуации

Възгледът екология на популациите

Изисквания и критика

 

Конфигурираща школа

     Периоди на преход – Модел на Хърст

     Програми за цялостна промяна

Трансформационно лидерство

Изисквания и критика

 

 

Тест

LEARNING SOLUTIONS